dimecres, 23 de desembre de 2009

El meu pleAquest ple, ha sigut realitzat amb una eina de la internet anomenada GLIFFY. És un recurs molt útil per fer esquemes, mapes conceptuals, plens...amb imatges i opcions molt variades.
És la primera vegada que utilitze aquesta eina, i com podeu observar el meu primer ple tracta sobre la informació/aprenentatges que jo rep, i transmet a tot el que m'envolta.

dilluns, 21 de desembre de 2009

SOBRE SOFTWARE LLIURE....


El software lliure, és una estructura de la informació i la comunicació que ens permet establir connexions, interactuar i intercanviar informacions amb altres persones (d'ahí el que diu que contribueix a la cooperació), i a més, accedir a altres llocs web que ens proporcionen materials que ens resulten interessants, útils...
A més, hem de dir que és un fenomen social i cultural ja que, no sols afecta a un individu únic, sinó que a la societat global pel fet de ser un utensili accesible, compartit i a disposició de tothom. És més, aquest artefacte, ens permet consolidar informacions i aprendre altres de noves.


Entre les seues característiques, cal dir que és un programa de "codi obert", pel fet de el seu contingut es pot "veure" i "tocar".

Del software lliure, cal destacar també, la seua diferència amb el software gratis. Quan parlem de software lliure ens referim a: llibertat d'expressió, llibertat per estudiar-lo, llibertat per a usar-lo i modificar-lo i millorar-lo.
Pel que fa al software gratis, es refereix a software de preu molt baix, quasi o inclòs nul.

Per què utilitzar software lliure???
Doncs, cal utlitzar-lo per la seua qualitat, la seua eficiència, alta seguretat, estabilitat, integració, i com deiem abans, el seu cost baix...
Es més, cal tenir en compte que el software lliure no és manipulat per ningú amb la finalitat de obtenir beneficis.Per què software lliure a l'escola???

*El seu baix cost, permet a l'Adminostració educativa, aportar de software a tots els seus centres educatius, i aprofitar així diners a altres recursos i temes necessaris en l'educació.

*Permet així, que l'escola ensenye valor i estils de vida als estudiants que
beneficien a tota la societat. De la mateixa manera, l'escola promourà el reciclatge, com bé diu en l'article de l'aula virtual: "perquè ens beneficia a tots".

*A més, els estudiants, poden així, aprendre le funcionament dels ordinadors i el software. I l'accés permés al codi de font del programa, facilita en gran mesura l'aprenentatge.

*Hem de dir que el software lliure contribueix a l'ensenyament de l'escola als estudiants, a ser bons ciutadans, cooperar amb la resta i sre més solidaris.

*Finalment, cal dir que l'ideal de model és el de servei públic.


A mode de conclusió, direm que el software lliure és un recurs que cal utilitzar per millorar, encara que siga en xicoteta mesura, el sistema educatiu i la societat, ja que com hem dit abans ens permet reforçar valors i nous coneixements, que permeten una bona formació de les persones com a individus en si mateix, així com individus socials.

dimarts, 8 de desembre de 2009

¿¿POR QUÉ LAS TIC EN LA EDUCACIÓN??

Navegando por You Tube....he encontrado este vídeo detallado de las nuevas tecnologías en la educación....

¿Qué decir que no se haya dicho en el vídeo?

Las nuevas tecnologías no solo acaban de introducirse en nuestro planeta, sino que están viéndose afectados muchos ámbitos, entre ellos uno muy importante, el ámbito educativo. Y digo importante, porque de la educación depende la formación de las personas y así pues el futuro, debido a su actuación.

Las TIC, son desde mi punto de vista un elemento didáctico, que nos puede ayudar y sobretodo favorecer a la hora de enseñar y formar a los alumnos, gracias a los recursos que nos aporta: blogs, wikis, webquest, información, programas diversos y variados, imágenes, videos, presentaciones...y muchas coasa más.

Para que las TIC sean un recurso didáctico de provecho en el aula, se necesita un maestro formado en ello, y no solo sino con capacidad de crear, innovar....un maestro que esté en contínua renovación dispuesto a formarse en las novedades que van apareciendo y que afectan a la educación, en este caso la aparición de las nuevas tecnologías.

¿Por qué enseñar con TIC y conocimientos sobre las TIC?

Pues porque es algo nuevo que está afectando a todos los sectores y que se encuentra en todos lados; estamos rodeados de nueva tecnología: móviles, internet, correo-eléctrónico, video-consolas...y los niños como novedad y por ser la realidad que les rodea, sienten atracción por las nuevas tecnologías, y por aprender lo que realmente les servirá de provecho y aquello a lo que le ven una aplicación fuera del colegio.

dimecres, 2 de desembre de 2009

LA NOSTRA PRIMERA WEBQUEST.....

Amb aquest treball hem descobert el que és una webquest, una ferramenta per a desenvolupar uns determinats continguts triats pel mestre, de forma creativa, útil i pràctica ja que amb aquests tipus de tasques, l’alumnat assimila millor els coneixements, perquè s’involucra més en la consecució de l’activitat utilitzant nous utensilis per a realitzar les diverses activitats ja que té més ganes d’aprendre i descobrir el món.

Les webquest són unes eines molt útils perquè poden abarcar distintes competències i àrees, on els alumnes creen el seu propi material, i a més, constitueix una forma innovadora de dur a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, i desperta el seu interés i ganes de fer les coses.

Amb aquest tipus de treballs, es contribueix a l’aprenentatge dels alumnes que fan l’activitat i de la resta de persones que la veuen per Internet.

Un apunt important a l’hora de realitzar una WebQuest és que ha d’estar ben explicada, detallada i adequada a l’edat, nivell, característiques i necessitats de l’alumnat al qual va dirigida. A més, ha d’estar oberta a canvis, modificacions i suggeriments.

Pel que fa al nostre aprenentatge, cal dir que ens hem adonat que existeixen diverses opcions per transmetre els coneixements als alumnes i diverses formes de fer les activitats, a banda del llibre de text tradicional. Hem aprés a relacionar objectius, continguts i competències bàsiques, a elaborar una rúbrica que s’adequa a les activitats, hem desenvolupat la nostra visió creativa sobre les coses, i en definitiva, hem treballat un recurs que té moltes utilitats per al nostre futur professional.

Ací us deixe l'enllaç per a poder accedir i veure-la:
http://sites.google.com/site/ceipdali/home/pgina-del-webquest

dimarts, 1 de desembre de 2009

ÉS L'EDUCACIÓ SEXUAL UN ASPECTE IMPORTANT DINS DEL PROCÉS EDUCATIU DE LES PERSONES?

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ninos/ingleses/tendran/educacion/sexual/primaria/elpepusocedu/20091120elpepusoc_24/Tes

Fent referència a la notícia publica da en el periòdic "El País", he de dir que considere que l'educació sexual hauria de impartir-se en algun moment al llarg de l'educació, millor quan més petits són els nens ,per tal d'anar-los acostumant; ja que es tracta d'un aspecte més que ens afecta i del que quasi, a penes, estem informats. Un tema del que eixim de l'escola i l'institut sense tenir quasi ni experiència, ni parlant clar "la més remota idea".
Si ens donem compte quan als nens o adolescents se'ls parla o se'ls trau el tema de sexe, els entra nosa, s'avergonyeixen, inclús jo m'avergonyisc; però no deuria ser així, el tema del sexe és una cosa natural, es tracta del nostre cos, i hem d'aprendre a coneixer-nos; per què tant d'amagatall? i tanta vergonya? per què continuar amb el sexe com si fós un tema tabú?
Els nens i adolescents han d'estar informats i assabentar-se de què tracta, dels anticonceptius...per tal de que estiguen preparats i no tracten aquest tema com a un tema prohibit i vergonyós, sino simplement com a un tema més, al igual que altres temes que afectten al cos humà.
Molt apareix a la LLEI, però poc es duu a la pràctica el coneixement sexual.

Bé, per tot el comentat abans i prenent coma referència la notícia, he de dir que em pareix bé la iniciativa que han tingut en Anglaterra. Començant per ahí a veure si els prenem com a exemple.