dilluns, 21 de desembre de 2009

SOBRE SOFTWARE LLIURE....


El software lliure, és una estructura de la informació i la comunicació que ens permet establir connexions, interactuar i intercanviar informacions amb altres persones (d'ahí el que diu que contribueix a la cooperació), i a més, accedir a altres llocs web que ens proporcionen materials que ens resulten interessants, útils...
A més, hem de dir que és un fenomen social i cultural ja que, no sols afecta a un individu únic, sinó que a la societat global pel fet de ser un utensili accesible, compartit i a disposició de tothom. És més, aquest artefacte, ens permet consolidar informacions i aprendre altres de noves.


Entre les seues característiques, cal dir que és un programa de "codi obert", pel fet de el seu contingut es pot "veure" i "tocar".

Del software lliure, cal destacar també, la seua diferència amb el software gratis. Quan parlem de software lliure ens referim a: llibertat d'expressió, llibertat per estudiar-lo, llibertat per a usar-lo i modificar-lo i millorar-lo.
Pel que fa al software gratis, es refereix a software de preu molt baix, quasi o inclòs nul.

Per què utilitzar software lliure???
Doncs, cal utlitzar-lo per la seua qualitat, la seua eficiència, alta seguretat, estabilitat, integració, i com deiem abans, el seu cost baix...
Es més, cal tenir en compte que el software lliure no és manipulat per ningú amb la finalitat de obtenir beneficis.Per què software lliure a l'escola???

*El seu baix cost, permet a l'Adminostració educativa, aportar de software a tots els seus centres educatius, i aprofitar així diners a altres recursos i temes necessaris en l'educació.

*Permet així, que l'escola ensenye valor i estils de vida als estudiants que
beneficien a tota la societat. De la mateixa manera, l'escola promourà el reciclatge, com bé diu en l'article de l'aula virtual: "perquè ens beneficia a tots".

*A més, els estudiants, poden així, aprendre le funcionament dels ordinadors i el software. I l'accés permés al codi de font del programa, facilita en gran mesura l'aprenentatge.

*Hem de dir que el software lliure contribueix a l'ensenyament de l'escola als estudiants, a ser bons ciutadans, cooperar amb la resta i sre més solidaris.

*Finalment, cal dir que l'ideal de model és el de servei públic.


A mode de conclusió, direm que el software lliure és un recurs que cal utilitzar per millorar, encara que siga en xicoteta mesura, el sistema educatiu i la societat, ja que com hem dit abans ens permet reforçar valors i nous coneixements, que permeten una bona formació de les persones com a individus en si mateix, així com individus socials.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada