dimarts, 13 d’octubre de 2009

PER A QUÈ FARIES SERVIR LES NOVES TECNOLOGIES?

Actualment, el món està passant per un canvi considerable, que comporta un canvi d'etapa, i que no sabem fins a quin punt arribarà. Aquest canvi del qual parlem, és la introducció de les noves tecnologies a les nostres vides, i no sols això, sinó el seu accelerat progrés.
L'arribada d'aquestes està produint una revolució, ja que està afectant i penetrant en molts àmbits, entre els quals cal destacar l'àmbit educatiu.
El fet de que les noves tecnologies estiguen ja incloses en molts àmbits que ens rodegen, fan necessària una revolució i una actualització dels nostres coneixements i capacitats, per tal de que nosaltres arrastrem les noves tecnologies i portem el comandament del progrés, i no siguen elles les que ens arrastren a nosaltres creant-nos inclós un pes, hem de aprendre sobre aquestes i estudiar-les però no sols nosaltres com a adults sinó que també els nostres alumnes per mitjà nostre, ja que les noves tecnologies seran cada vegada més la realitat que ens envoltarà i no sols això sinó per a experimentar l'avanç que aquestes permeten.
A més, les noves tecnologies estan produint un canvi o impacte social cada vegada més gran perquè s'estan introduint cada vegada més aparells tecnològics molt diversos, portant així un canvi de valors, comportaments i actituts, com bé comenta César Reyes en el seu treball d'Evolució de les noves tecnologies i la seua aplicació en l'educació.
És per aquest motiu, que l'entorn digital exigeix el disseny de noves accions educatives complemntàries a les existents (d'acord amb Alicia Morales), i l'ensenyament i educació dels alumnes utilitzant les noves tecnologies, ja que la nostra funció entre altres és la de preparar-los per viure i enfrontar-se a la realitat en la que conviuran, i la realitat és i serà un món envoltat de tecnologia (treball, informació, comunicació...). D'ahí que l'educació es veja pressionada a un canvi de valors, actituts i relacions, entre altres, que afecten als objectius del procés educatiu en el seu conjunt.
Des del meu punt de vista, estic a favor, per tot el comentat anteriorment, amb la utilització de les noves tecnologies ja que hem de progressar al mateix temps que ho fa el nostre entorn.
Per això, en la meua escola, ha habut un canvi de d'objectius, valors...adherits al canvi tecnològic que ens envolta, però ja no sols ens envolta fora de l'escola, sinó que aquest canvi ja està afectant dins de les escoles. Les noves tecnologies han portat avantages molt positius a l'àmbit educatiu, escolar, i nosaltres, en la nostra escola, ja ho estem experimentant gràcies a l'arribada d'aquest nou material, per exemple:
Les pissarres electròniques, són un material didàctic que utilitzem com a instrument de innovació i cooperació pel fet de que possibilita accedir directament i compartir una base immensa de coneixemnts interdisciplinaris, treballs...que després seran comentats. Cosa que permet als alumnes informar-se, estudiar notícies, aprendre (informació, valors, hàbits de treball individual i en equip al realitzar activitats en la pissarra), comunicar-se amb mi i amb altres companys, debatre (el que espenta els alumnes a desenvolupar el sentit crític), resoldre problemes després de cercar certa informació sobre un tema que afecta a l'aula, pendre així decisions...
També ens permet comunicar-nos i interactuar amb gent de tot arreu (cosa que encara no hem fet, però que tenim pensat fer-ho amb un col·legi de Brussel·les)...el que ens ajuda a que les classes siguen més dinàmiques, vistoses i audiovisuals, fent que els alumnes siguen més cap´ços de seguir-les sense cap tipus de dificultat, i no sols això sinó que fa que els alumnes amb totes aquestes innovacions estiguen més motivats per aprendre,
Gràcies a questa nova eina, ens estalviem temps dibuixant, fent esquemes...preparant material per a les classes...i el material oferit , cal dir que és més ampli i amb més qualitat.
També cal esmentar l'arribada d'un portàtil per a cada aula, el que ha fet possible que els alumnes, amb la novetat, s'interessen, s'involucren i participen més ales classes.
Com a mestra, intente traure tot el partit possible als portàtil, mane als alumnes treballsen equip per fomentar la cooperació, valors socials (respecte, no-violència, igualtat...)...i també treballs individuals i cerques a classe, fent rotar el portàtil cada tres dies per tal de que els alumnes desenvolupen capacitats com la cerca, la sel·lecció de informació, la seua organització, relació, la seua anàlisi, la seua síntesi...per tal de que a la fi, siguen capaços de d'integar la informació als anteriors coneixements que posseíen. Cal afegir, que poc a poc, amb açò es va desenvolupant en l'alumne, com bé es diu en el currículum de primària, l'autonomia, leficàcia, la responsabilitat, el sentit crític i reflexiu, que s'aniran fomentant al llarg del temps amb la utilització de les noves tecnologies.
I en tot l'anterior, ho he donat per suposat però tant a les pissarres com als portàtils com a tot arreu de l'escola, hi haurà internet(via wifi, que permetrà connectar-se en qualsevol lloc de l'escola) el que ens possibilita cercar i empapar-nos de informació des de qualsevol lloc, i de qualsevol matèria (matemàtiques, història, geografia, medi natural, plàstica, llengües...)cosa que indirectament que aprenguem sobre l'ortografia, el lèxic, vocabulari d'una llengua al llegir informació. Podem a més buscar, explicacions de tot, imatges, vídeos, power points...cosa que encanta als alumnes, ja que s'entretenen més.
Per últim he de dir, que per a nosaltres ha sigut un luxe rebre un portàtil per als mestres, perquè gràcies a ells utilitzem menys temps corregint, fem menys explicacionsja que vene donades a internet( una imatge val més que mil paraules).
De moment l'experiència amb les noves tecnologies al nostres col·legi està sent molt bona, i esperem que amb el pas del temps s'integren totalment a les nostres escoles ja que ens produeixen molts avantatges.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada